Eliasberg


Family Name: Eliasberg
Name: Samuel
Period: 1850