Rubezhevichy Christian Cemetery

Месцазнаходжанне: , Рубежевичи

Old Christian cemetery of Rubezhevichy, predominantly Catholic.

When adding a gravestone picture to graves.by, please make sure you took it with GeoTag (for Android) application.

карта могілках


Graves дзеянні

папулярныя імёны

Downar (66), Moroz (29), Довнар (23), Jankowska (23), Januszkiewicz (20), Jankowski (20), Labun (18), Hajdukiewicz (18), Sobolewski (17), Kozuszko (17), Лукашевич (17), Czernik (16), Мороз (16), Wysocka (15), Borysewicz (14), Lukaszewicz (14), Лабун (14), Григоркевич (14), Benedyktowicz (13), Niekrasz (13), Karnicki (13), Karnicka (13), Komejsza (12), Waraksa (12), Wysocki (12), Hajduk (11), Борисевич (11), Sobolewska (11), Grygorkiewicz (11), Козловский (10), Zmaczynska (10), Czerniec (10), Tumilowicz (10), Янковский (10), Zdanowicz (9), Камейша (9), Варакса (9), Romejko (9), Гайдукевич (9), Черник (8)...