Rubezhevichy Christian Cemetery

Месцазнаходжанне: , Рубежевичи

Old Christian cemetery of Rubezhevichy, predominantly Catholic.

When adding a gravestone picture to graves.by, please make sure you took it with GeoTag (for Android) application.

карта могілках


Graves дзеянні

папулярныя імёны

Downar (97), Labun (48), Januszkiewicz (44), Czernik (41), Moroz (38), Sobolewski (37), Lukaszewicz (35), Довнар (35), Waraksa (34), Jankowska (31), Hajdukiewicz (30), Wysocki (30), Sobolewska (29), Jankowski (28), Wysocka (28), Borysewicz (24), Zmaczynska (23), Zybul (23), Лабун (23), Лукашевич (22), Karnicka (21), Zmaczynski (21), Komejsza (20), Kozuszko (19), Мороз (18), Hajduk (17), Karnicki (17), Варакса (17), Dubiniec (16), Byczynski (16), Grygorkiewicz (16), Poka (16), Suhak (16), Niekrasz (16), Tatarzycki (15), Czerniec (15), Григоркевич (15), Budnik (14), Benedyktowicz (14), Jarmolkiewicz (13)...