Rubezhevichy Christian Cemetery

Old Christian cemetery of Rubezhevichy, predominantly Catholic.

When adding a gravestone picture to graves.by, please make sure you took it with GeoTag (for Android) application.

Cemetery map


Graves Actions

Popular names

Downar (66), Moroz (29), Довнар (23), Jankowska (23), Januszkiewicz (20), Jankowski (20), Labun (18), Hajdukiewicz (18), Sobolewski (17), Kozuszko (17), Лукашевич (17), Czernik (16), Мороз (16), Wysocka (15), Borysewicz (14), Lukaszewicz (14), Лабун (14), Григоркевич (14), Benedyktowicz (13), Niekrasz (13), Karnicki (13), Karnicka (13), Komejsza (12), Waraksa (12), Wysocki (12), Hajduk (11), Борисевич (11), Sobolewska (11), Grygorkiewicz (11), Козловский (10), Zmaczynska (10), Czerniec (10), Tumilowicz (10), Янковский (10), Zdanowicz (9), Камейша (9), Варакса (9), Romejko (9), Гайдукевич (9), Черник (8)...