Rubezhevichy Christian Cemetery

Old Christian cemetery of Rubezhevichy, predominantly Catholic.

When adding a gravestone picture to graves.by, please make sure you took it with GeoTag (for Android) application.

Cemetery map


Graves Actions

Popular names

Downar (97), Labun (48), Januszkiewicz (44), Czernik (41), Moroz (38), Sobolewski (37), Lukaszewicz (35), Довнар (35), Waraksa (34), Jankowska (31), Hajdukiewicz (30), Wysocki (30), Sobolewska (29), Jankowski (28), Wysocka (28), Borysewicz (24), Zmaczynska (23), Zybul (23), Лабун (23), Лукашевич (22), Karnicka (21), Zmaczynski (21), Komejsza (20), Kozuszko (19), Мороз (18), Hajduk (17), Karnicki (17), Варакса (17), Dubiniec (16), Byczynski (16), Grygorkiewicz (16), Poka (16), Suhak (16), Niekrasz (16), Tatarzycki (15), Czerniec (15), Григоркевич (15), Budnik (14), Benedyktowicz (14), Jarmolkiewicz (13)...